Denna sida har flyttats till en ny adress
http://www.bhkrf.se/projekt/
 
 
Att bidra till ett elektroniskt demokratiskt samhälle
 
 
När Internet kom trodde man att vem som helst kan föra ut sitt budskap och ta del i samhällsdebatten. Men hemsidor kräver kunskap i att koda html, inget man lär sig så snabbt.

Elektronisk demokrati förutsätter i princip olika deltagare som replikerar på varandras tilltal och ett avancerat kommunikationsverktyg (kommunikationsmedel) som möjliggör den verkliga demokratin, de mångas styre, utan att kräva någon större datakunskap. Rollen som produktionsmedel hade i det industriella samhället motsvarar rollen av kommunikationsmedel i vårt nutida samhälle, även kallad det postindustriella, postmoderna eller det virtuella samhället. Hos vissa författare betonas kommunikation till den grad att man får intrycket att makten över kommunikationen är själva Makten.

Projektet stöds av Ungdomsstyrelsen: Kvinnors organisering

Projektstart: januari 2010

Projektledare: Haris Tucaković
Mobil: 073-556 36 74
E-post
 
 
Trafficking
 
 
Människohandel, i Sverige ofta kallat trafficking (efter engelskans trafficking, som dock har en mycket bredare betydelse), är olagligt frihetsberövande av människor för att utnyttja dem till tvångsarbete, ofta till hushållsarbete eller fabriker, ofta genom erbjudanden av bättre förhållanden, och ofta en form av transnationell brottslighet. Främst drabbas barn och yngre kvinnor. Flytten går ofta från utvecklingsländer till industriländer, från landsbygd till stad inuti u-land eller inom stad eller landsbygd i u-land.

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund vill höja medvetenhet om trafficking i Bosnien för sina medlemmar genom utbildning och information.

För att göra mer uppmärksamhet här i Sverige, genom informationer om människohandeln, utbildningar, vill vi uppmana våra medlemmar att de i kontakter med sina släktingar och bekanta är beredda och kunniga om det problemet uppstår.

Vårt mål är att höja medvetenhet om farligheter inom människohandeln särskilt för ungdomar.

Projektet stöds av Ungdomsstyrelsen: Jämställdhetsprojekt

Projektstart: januari 2010

Projektledare: Azra Muranović
E-post
 
 


    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden