Kvinnor
 
 
Arbete · Bosnien · Internet · Kvinnor · Myndigheter · Utbildning
 
 
1.6 Miljonerklubben
Över 1,6 miljoner kvinnor i Sverige har passerat 45 år. Det är en stor grupp kvinnor som alltför ofta och i alltför många sammanhang förbigås. (sv)
Aftonbladet kvinna
Undersökningar, artiklar, dagbok och stilakuten där kvinnor får chansen att göra om sig. (sv)
Alla Kvinnors Hus
Stockholms kvinnojour, verkar för att stödja kvinnor som är utsatta för våld, hot, våldtäkt och misshandel. Här finns rådgivning, stödsamtal, telefonjour, juridisk rådgivning och skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. (sv)
Amelia
Damtidning från Bonniers delger fakta om senaste numrets innehåll. Gör tester, fråga experter, svara på frågor och läs artiklar. (sv)
Amningshjälpen
Amningshjälpens hemsida - allt om amning. (sv)
Avance
Ett nätverk för etablerade och blivande kvinnliga företagare i Västerås med omnejd. Genom nätverkande stödjer de varandra att utvecklas och stärkas som företagare. Med olika former av möten inspireras de och kan använda varandra som kunskapsbank, resurser och affärskontakter. (sv)
Bang
Läs Internetversionen av den feministiska tidskriften. Ta del av kalendarium, länkar och e-postformulär för den som vill prenumerera. (sv)
Centrum för genusstudier
Stockholms Universitet - Centrum för genusstudier (tidigare Centrum för kvinnoforskning). Upplyser om den tvärvetenskapliga inrättning, som tillhör den humanistiska fakulteten. Dessutom om adresser, tider och personer. (en, sv)
Elle
Läs om kläder, livsstilar, flärd och kultur i Elles modemagasin som i första hand riktar sig till kvinnor. (sv)
Ensamma mammans hemsida
En mailinglista för ensamma mammor. (sv)
Fredrika Bremer - förbundet
Fredrika Bremer - förbundet - arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. (en, sv)
Fröken Fredag
Nätverket för kvinnor i karriären. Fröken Fredag startades i Los Angeles av Louise Hammarberg, delägare i webföretaget Stockholm Interactive. Idén var mycket enkel. (en, sv)
Fågel Fenix
Om kvinnomisshandel och våld mot kvinnor. (sv)
Föräldrarnätet
Byt erfarenheter med andra föräldrar, fråga experter till råds m.m. (sv)
Genusforskning
Nationella Sekretariatet för Genusforskning - Läs om aktiviteter på olika centra för kvinnoforskning, hitta till utbildning i ämnet samt uppgifter om avhandlingar i genusforskning. (en, sv)
Ineva
Nätverk för kvinnliga innovatörer - En nationell och en internationell mötesplats, erbjuder kompetenshöjande insatser och skapar nya affärskontakter. (sv)
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) - arbetar för fred, frihet och rättvisa, speciellt med betoning på kvinnors mänskliga rättigheter. (sv)
JA-föreningen
JA-föreningen - Nätverk för jämställdhet är en yrkes- och intresseförening för kvinnor och män som arbetar med jämställdhet i privat, offentlig eller ideell verksamhet. (sv)
Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män i arbetslivet och studenter i högskolan har lika rättigheter oavsett kön. Det handlar både om att förebygga diskriminering och att ingripa om någon blir diskriminerad eller utsatt för sexuella trakasserier. (en, sv)
Jämstalldhet.nu
Materialet på hemsidan www.jamstalldhet.nu är ett svenskproducerat läromedel om jämställdhet, för högstadiet och gymnasiet. Det har finansierats med stöd från KK-stiftelsen. (sv)
Kvinna Skaraborg
Kvinna Skaraborg vill vara ett fristående forum som verkar för att kvinnors erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara i den regionala utvecklingen; göra kvinnor och deras verksamhet och kompetens synlig; verka för ett jämställt samhälle med lika möjligheter och jämnt fördelade resurser. (sv)
Kvinna till Kvinna
Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i regioner som har drabbats av krig och väpnade konflikter. De finns representerade på Balkan, i Kaukasus och Mellanöstern. (en, sv)
Kvinna.nu
Presenterar en kvinna per vecka som berättar om sin livssituation och sina tankar. Även nyheter och nyhetsbrev. (sv)
Kvinnebanken Norgesnett
Kvinnebanken Norgesnett er en interesseorganisasjon for deg som deltar i nettverkskreditt som prosjektleder eller gruppemedlem. (no)
Kvinnofolkhögskolan
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan har till huvuduppgift att främja kvinnors studier och utbildning. All verksamhet skall drivas av kvinnor och för kvinnor. (en, sv)
Kvinnoforumgruppen
Kvinnoforumgruppen - Stiftelsen Kvinnoforum bildades 1988 och utgör tillsammans med kunskapsföretaget Qlara Management AB Kvinnoforumgruppen. Kvinnoforumgruppen arbetar för att öka kvinnors inflytande i samhället. (en, sv)
Kvinnokompetensen
Rekrytering av kvinnliga ledare till företagsledning och styrelse. De rekryterar och förmedlar kvinnliga ledarprofiler till företagsledning och styrelse. De kartlägger de kompetenta kvinnorna i Sverige och har idag ca 6000 kvinnor i Profilbanken som vill vidare, från en kvalificerad befattning till en annan. (sv)
KvinnorKan
KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass etnisk bakgrund och nationalitet, – sida vid sida på lika villkor anser vi är enda vägen till en hållbar framtid. (sv)
Kvinnovetenskapligt forum
Umeå universitet, Kvinnovetenskapligt forum är en tvärvetenskaplig enhet vid Umeå universitet. Här samlas forskare, lärare och studenter från olika institutioner kring feministisk genusvetenskaplig kunskapsutveckling, forskning och undervisning. (sv)
LRF Kvinnor
LRF Kvinnor är ett nätverk som vänder sig till dig som är kvinna, ägare/brukare av jord och skog samt medlem i LRF. (sv)
Lyxpiraya.nu
Community som riktar sig mot unga modeintresserade tjejer. (sv)
Mälardalens Kvinnolobby
Nätverk för kvinnor i Mälardalen med internationell utblick. (sv)
PrettyPink
Nättidskrift för rosa flickor. (sv)
ResursCentra
ResursCentra är en partipolitisk obunden ideell förening som arbetar för kvinnors jämställdhet i arbetslivet. (sv)
ROKS
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige - är en ideell förening som verkar mot våld och förtryck av kvinnor samt för kvinnors frigörelse och jämställdhet på alla plan i samhället. (sv)
RSCI
Riksorganisationen stödcentrum mot incest, RSCI, är en ideell partipolitiskt obunden organisation och kvinnojour med och för kvinnor som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. (sv)
Ruter Dam
Ruter Dam är ett chefsutvecklingsprogram för kvinnliga ledare. Organisationen grundades 1987. Målet är att bidra till fler kvinnliga chefer på höga nivåer i större företag. Ca 600 kvinnliga chefer har hittills deltagit i det ettåriga programmet. Ca 65% har befordrats minst en gång. (en, sv)
Saga
Kvinnokooperativet Saga bildades 1998 i Gävle av tre privatpersoner och föreningarna Äppelblom och Runsten, Kvinnligt tvärpolitiskt närverk i Gävle och Disas Vänner. (en, sv)
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och växande paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. De samlar ett 35-tal kvinnoorganisationer, föreningar, nätverk, och andra grupper som arbetar med kvinno- och jämställdhetsfrågor. Deras uppdrag är att samla den svenska kvinnorörelsen och därigenom stärka kvinnors deltagande och inflytande i samhället. (en, sv)
Tjejringen
Hemsidor gjorda av tjejer och kvinnor. Det betyder dock inte att sidorna bara är intressanta för kvinnor - tvärtom. (sv)
Tjejtrampet
Världens största cykeltävling för kvinnor. (sv)
Unifem
Svenska Unifem- kommitténs hemsida med information om FN:s arbete för kvinnor i världen, särskilt i utvecklingsländerna. (sv)
Wilda
Jägarförbundets kvinnor och jakt. Om jakt sett ur kvinnligt perspektiv. (sv)
 

    


Copyright © 1998- Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige.
Design by © 1998- Haris Tucakovic, Sweden